پرتو نادری ادیب و شاعر معاصر کشور  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 5 تیر‌ماه سال 1386

با زبان سنگ

 

من از جنگل صخره ها می آیم

مردان پرتعارف مخمل پوش

درجاده های  روشن ابریشم

ازکنار من می گذرند

                           و اخمی بر جبین می اندازند

 

 

من ازجنگل  صخره های می آیم

در من صلابت یک کوه

                       - یادگار جلیل اجدادم -

                                         مرا به سوی  دورترین قله  می خواند

 

من از جنگل صخره های می آیم

من با زبان سنگ سخن می گویم