یک واقیعت  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 30 خرداد‌ماه سال 1386
 
 
زمانه کج روشان را به بر کشــــــــــــد بیدل
 
هر آنکه راست بود خار چشم افلاک اســــت