واژه عشق  چاپ
تاریخ : دوشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1386
در دشت های سبز
در پیکر زخیم بی کران دره ها
در قلعه های کوه
این واژه هم نوای دل بیقرار ماست
این واژه سوی ما
باز هم مینگرد
واژه برای درد دل ما مبارک است
این واژه عشق است
................عشق است
......................عشق است
اجمل ۲۲/۵/۱۳۸۶