تنهایی  چاپ
تاریخ : شنبه 26 خرداد‌ماه سال 1386
آنروز غم تنهایی خود را
            با یار بگفتم
            اشک ریخت و سفر کرد
باز تنهایم را
             خود تجلیل کردم
             زیبا و با شکوه
 
              اما هیچکس نیامد
جز تنهایی
          تنهایی
           تنهایی