ستاره  چاپ
تاریخ : دوشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1386
اگر این آسمان ستاره نداشت
چشم خود را ستاره میکردم
تا بیاویزد از بر و دوشــــــش
اشک را گوشواره میکردم