زخم ناسور  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1387
زخمی است ناسور
بر پیکر ا فغان ستان
گفتند که از ریشه محوش کنید
یکی گفت اتک
یکی گفت متک
اما این زخم ریشه در قرن ها دارد
باید قرن ها را ویران نمود