بستر گل های سرخ  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 31 فروردین‌ماه سال 1391

کسی از بستر گل‌های سر خ آواز می‌خواند

که گویی عاشقی از عشق‌هایش باز می‌خواند

چه افتادست یاران، خلوت گل‌خانه پر پر شد

مگر بشکسته بالی از پر و پرواز می‌خواند

غزل گل کرده از اندام خار و خس بیابان را

کسی ا زجلوه می‌گوید، کسی از ناز می‌خواند

به آهنگی که در خون می‌نشاند خاطر عاصی

محبت پیشه یی از آیه‌های راز می‌خواندقهار عاصی